Nowe przyłącze

Co to jest przyłącze wodociągowe?
Zgodnie z Art. 2 ust 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, przyłącze wodociągowe, stanowi odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości Odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Co to jest przyłącze kanalizacyjne?
Zgodnie z Art. 2 ust 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, przyłącze kanalizacyjne, to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku braku studzienki do granicy nieruchomości gruntowej.

Loading