Podlicznik w ogrodzie

Wodomierz dodatkowy do odliczania bezpowrotnie zużytej wody ( tzw. „wodomierz ogrodowy”)

Pobierana woda z sieci wodociągowej nie zawsze w takich samych ilościach odprowadzana jest przez Odbiorcę usług do kanalizacji. Informujemy, że istnieje możliwość pomniejszania ilości odprowadzanych ścieków, w przypadku np. używania wody do celów podlewanie roślin w ogrodzie, pod warunkiem udokumentowania ilości wody zużytej do podlewania ogrodu. W tym celu wymagane jest wykonanie odrębnej instalacji wodociągowej opomiarowanej wodomierzem dodatkowym na koszt Odbiorcy usług.
Wymagania techniczne dla zamierzonego zamontowania wodomierza dodatkowego można uzyskać na pisemny wniosek.

Obowiązuje od dnia 03.01.2022r.

 716 total views,  1 views today