Podlicznik w ogrodzie

Wodomierz dodatkowy do odliczania bezpowrotnie zużytej wody ( tzw. „wodomierz ogrodowy”)

Pobierana woda z sieci wodociągowej nie zawsze w takich samych ilościach odprowadzana jest przez Odbiorcę usług do kanalizacji. Informujemy, że istnieje możliwość pomniejszania ilości odprowadzanych ścieków, w przypadku np. używania wody do celów podlewanie roślin w ogrodzie, pod warunkiem udokumentowania ilości wody zużytej do podlewania ogrodu. W tym celu wymagane jest wykonanie odrębnej instalacji wodociągowej opomiarowanej wodomierzem dodatkowym na koszt Odbiorcy usług.
Wymagania techniczne dla zamierzonego zamontowania wodomierza dodatkowego można uzyskać na pisemny wniosek.

 302 total views,  2 views today