GALERIA PUNKTÓW POBORU LS

Zgodnie z harmonogramem, laboratorium pobiera próbki ścieków i osadów ściekowych w wyznaczonych miejscach m.in. Oczyszczalnia Ścieków w Bogatyni, Oczyszczalnia Ścieków w Sieniawce, Oczyszczalnia Ścieków PGE GIEK S.A., Stacja Przeróbki Osadów Ściekowych, studzienki kanalizacyjne na terenie miasta i gminy Bogatynia oraz odcieki z Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bogatyni

 

Loading