Podaj stan wodomierza

Proszę uważnie uzupełnić poniższe pola

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w celu ułatwienia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadza prosty system samodzielnego dokonywania odczytów wodomierzy i przekazywania ich stanów przez Internet.W przypadku, gdy naszym pracownikom nie udało się zastać odbiorcy usług w budynku w skrzynce pocztowej pozostawiane jest Zawiadomienie z prośbą o podanie aktualnego stanu wodomierza wg możliwych rozwiązań:

Telefonicznie w dni robocze w godz. 7-15:
* (0-75) 77 32-061 wew. 118
* (0-75) 77 32-062 wew. 118
* (0-75) 77 42-106 wew. 118
* (0-75) 77 42-107 wew. 118
* kom. 603-538-289

* osobiście do siedziby Spółki, ul. Żołnierzy II AWP 20 w Bogatyni – Biuro Obsługi Klienta lub Dział Rozliczeń
* przez Internet.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO Spółka informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. przy ul. II Armii Wojska Polskiego 20 w Bogatynia
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Bogatyńskich Wodociągach i Oczyszczalni S.A można uzyskać pod numerem tel.: +48 503083196 lub e-mail: iodo@bwio.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: cel przetwarzania danych na podstawie : zawarcia umowy 6 ust. 1 lit. a), b) oraz C) RODO;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 (dziesięciu lat) lat po jej ustaniu;
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie powodem odstąpienia od umowy;
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (elektroniczny) oraz w formie fizycznej (papierowej);
9) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji niniejszej umowy.

ZGODA:

 

W celu podania stanu licznika wodomierza należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Prosimy o podanie nr telefonu w celu szybkiego wyjaśnienia ewentualnych niezgodności.

Stan wodomierza prosimy podawać zawsze w m3, bez litrów tj. cyfr po przecinku. Tylko pierwsze cyfry – często oznaczone kolorem czarnym. Jak nie mają Państwo podlicznika/wodomierza dodatkowego, to w polu stan licznika proszę nic nie wpisywać.