Telefony

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.

ul. Żołnierzy II AWP 20
59-920 Bogatynia

Sekretariat: sekretariat@bwio.pl
Biuro Obsługi Klienta: bok@bwio.pl


Numery telefonów:

Linie:

(75) 77-32-061               (75) 77-42-106
(75) 77-32-062               (75) 77-42-107
(75) 77-39-591               Faks (75) 77-32-665


Numery wewnętrzne:

 

101 Biuro Obsługi Klienta B. Milian, A. Kisiel
103 Sekretariat J. Bryła
104 Dział Utrzymania Ruchu (PR) I. Jaworska-Fiedeń – kierownik
105 Specjalista ds. organizacyjnych (PO) Z. Janukowicz
108 Dział Realizacji Remontów i Konserwacji (RK) F. Barbachowski – kierownik
109 Oddział Remontów i Konserwacji Sieci i Urządzeń Kanalizacyjnych (RS) / Wodociągowych (RW) A. Grzyb, I. Walnik
111 Dział Rozliczeń (ER) A. Antczak – kierownik
112 Dział Ochrony Środowiska (EŚ) V. Zwolińska – kierownik
A. Świstulska
113 Narzędziownia (RR) M. Zdunek
114 Dział Przygotowania Inwestycji i Dokumentacji Techn. (RI) B. Gordienko, A. Grałek
E. Kuchta, M. Olejarz
115 Dział Kadr i Płac (PK) M. Rotokla, M. Marszał
116 Główna Księgowa V. Wojcinowicz
117 Dział Finansowo – Księgowy i Zaopatrzenia (EF) I. Bednarska, M. Bielińska
I. Sak, J. Rosińska,
118 Dział  Rozliczeń (ER) K. Rzeźnik, M. Gmerek
K. Krakowiak, I. Gorczyńska
119 Oddział Transportu M. Słomiak
121 Dział Remontów i Konserwacji Sieci i Urządzeń Kanalizacyjnych (RS) / Wodociągowych (RW) W. Michniewicz – zastępca kierownika
R. Rzeźnik – zastępca kierownika
122 Zaopatrzenie (EF) R. Kukla, A. Nowak
123 Warsztat elektryczny (RE) D. Krensel, R. Jantczak
124 Dział Finansowo – Księgowy i Zaopatrzenia (EF) H. Jasińska
125 Specjalista BHP i p.poż W. Marciniak
126 Magazyn (EF) I. Rohatyńska, J. Wiśniewska
128 Kasa (EF) M. Łojko, W. Krawczyk
129 Oddział Remon. i Konserw. Sieci i Urządz. Elektroenerg. (RE) M. Isko, P. Janik
130 Dział Przygotowania Inwestycji i Dokumentacji Techn. (RI) M. Gowin – kierownik

 

Obiekty BWiO S.A.:

Portiernia (budynek administracji) (75) 77-32-063
Przepompownia Chopina – stały dyżur (75) 77-32-288
SUW Zatonie (75) 611-61-95
Laboratorium Wody (75) 77-33-250
Laboratorium Ścieków (75) 611-61-29
Oczyszczalnia Bogatynia (75) 77-32-143

(75) 611-61-45

Oczyszczalnia Sieniawka 605-833-775
Gminna Stacja Przeróbki Osadów Ściekowych 605-888-767