Telefony

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.

ul. Żołnierzy II AWP 20
59-920 Bogatynia

Sekretariat: sekretariat@bwio.pl
Biuro Obsługi Klienta: bok@bwio.pl


Numery telefonów:

Linie:

(75) 77-32-061               (75) 77-42-106
(75) 77-32-062               (75) 77-42-107
(75) 77-39-591               Faks (75) 77-32-665


Numery wewnętrzne:

101 Biuro Obsługi Klienta  
103 Sekretariat  
104 Informatyk – Automatyk (IA)
105 Specjalista ds. organizacyjnych (PO)  
109 Dział Realizacji Remontów i Konserwacji Sieci i Urządzeń
Wod.-Kan. (RK)
112 Ochrona Środowiska (PO)
113 Narzędziownia (PR)
114 Dział Przygotowania Inwestycji i Dokumentacji Technicznej (RI)
115 Dział Kadr i Płac (PK)
116 Główny Księgowy (GK)
117 Dział Finansowo – Księgowy (EF)
118 Dział  Rozliczeń (ER)
121 Dział Realizacji Remontów i Konserwacji Sieci i Urządzeń
Wod.-Kan. – kierownik
122 Zaopatrzenie (PO)
123 Warsztat elektryczny (RE)
124 Dział Finansowo – Księgowy (EF)
125 Specjalista BHP i ppoż
126 Magazyn (EF)
129 Dział Energetyki i Automatyki (RE)
130
Dział Przygotowania Inwestycji i Dokumentacji Techn. (RI) – kierownik
 
 
Obiekty BWiO S.A.:

Portiernia (budynek administracji) (75) 77-32-063
Przepompownia Chopina – stały dyżur (75) 77-32-288
607-799-668
SUW Zatonie (75) 611-61-95
603-542-286
Laboratorium Wody (75) 77-33-250
Laboratorium Ścieków (75) 611-61-29
Oczyszczalnia Bogatynia (75) 77-32-143
(75) 611-61-45
Oczyszczalnia Sieniawka 605-833-775
Gminna Stacja Przeróbki Osadów Ściekowych 605-888-767

Loading