Aktualności

Apel – zabezpiecz wodomierz przed zimą

KOMUNIKAT Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. przypominają Odbiorcom Usług  o obowiązku zabezpieczenia wodomierzy oraz instalacji wodociągowej na wypadek spadku temperatur poniżej zera. wodomierze powinny być zlokalizowane w pomieszczeniach, w których panuje dodatnia temperatura minimum 4 oC drzwi do piwnic oraz okna należy pozamykać i w razie potrzeby ocieplić studnie wodomierzowe należy zabezpieczyć przed mrozem poprzez […]

czytaj więcej...

Dopłaty do cen wody i ścieków dla mieszkańców od dnia 1 stycznia 2021 roku

Informujemy naszych Odbiorców Usług, że w dniu 30 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Bogatyni Uchwałą nr L/327/20 w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla I grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia udzieliła gospodarstwom domowym dopłaty do cen wody i odprowadzania ścieków w okresie od […]

czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody – awaria na sieci wodociągowej w miejscowości Kopaczów

KOMUNIKAT  Brak wody w miejscowości Kopaczów w dniu 30.12.2020 r. Ze względu na awarię sieci wodociągowej w dniu 30.12.2020r. do godziny 1500 może wystąpić przerwa w dostawie wody w miejscowości Kopaczów. Po przywróceniu dostaw, mogą pojawić się chwilowe zmiany właściwości fizyko – chemicznych wody. Za wszelkie utrudnieniaw dostawie wodyZarząd BWiO S.A. przeprasza

czytaj więcej...

BWiO S.A. nieczynne 24 grudnia

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020r. budynek administracyjny BWiO S.A. przy ul. Żołnierzy II AWP 20 w Bogatyni będzie nieczynny

czytaj więcej...

Awaria wodociągowa na terenie Trzcińca

KOMUNIKAT Awaria wodociągowa na terenie Trzcińcaw dn. 29 listopada 2020 r. W związku z awarią na sieci wodociągowej dnia 29.11.2020r. w Trzcińcu przy ulic: – Wolności, – Zielonej, – Górniczej, – Młodych Energetyków od nr 33, -Słonecznej, wystąpi przerwa w dostawie wody. Mieszkańcy pozbawieni wody mogą korzystać z punktu poboru wody – hydrant przy skrzyżowaniu […]

czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody – awaria na sieci wodociągowej w ul. Energetyków w Bogatyni

Przerwa w dostawie wodyAwaria na sieci wodociągowej W związku z awarią na sieci wodociągowej, która ma miejsce w  ul. Energetyków w rejonie budynku 27a w Bogatyni w dniu 25.11.2020r. od godz. 1100 do godz. 1800 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Energetyków. Po przywróceniu dostaw wody może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody. Często występuje niewielkie […]

czytaj więcej...

Ogłoszenie

Ogłoszenie inkasent  za wodę w Bogatyni nie przyjdzie W związku z absencją chorobową (w tym kwarantanną) naszych Inkasentów i pozostałych pracowników informujemy, że na terenie Bogatyni Faktury za usługę dostawy wody i odbioru ścieków (w okresach obrachunkowych zgodnie z umową) będziemy wystawiać na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed ostatnim dokonanym odczytem stanu wodomierza. Faktury […]

czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody w miejscowościach Bratków, Lutogniewice Krzewina – awaria w Bratkowie

Przerwa w dostawie wodyAwaria na sieci wodociągowej W związku z awarią na sieci wodociągowej, która ma miejsce w miejscowości Bratków w dniu 10.11.2020r. od godz. 800 do godz.1500 nastąpi przerwa w dostawie wody lub spadek jej ciśnienia w miejscowościach: – Bratków – Lutogniewice – Krzewina Po przywróceniu dostaw wody może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody. Często występuje […]

czytaj więcej...

Komunikat – przerwa w dostawie wody w dn. 27-28 października 2020 r.

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w miejscowości Opolno Zdrój w dniach 27-28.10.2020r. (wtorek-środa) może nastąpić przerwa w dostawie wody lub obniżenie parametrów ciśnienia wody w miejscowości Opolno Zdrój. Po przywróceniu dostaw wody może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody. Często występuje niewielkie zmętnienie wody oraz widoczne zabarwienie wody, które to zjawisko po […]

czytaj więcej...

Ogłoszenie Opolno Zdrój – stan jakości wody (komunikat 16.10.2020r. godzina 9:00)

Komunikat z dnia 16.10.2020r.  godzina 9:00 Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. informują, że w uzyskanych wynikach badań wody w miejscowości Opolno Zdrój w dniu 15.10.2020r. nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.                                 Woda zdatna do spożycia. Za […]

czytaj więcej...