Aktualności

Komunikat z dnia 11.09.2019 godzina 15.00

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S. A. informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Kopaczów, może pogorszyć się stan wody przeznaczonej do spożycia. Pojawić może się niewielkie zmętnienie wody oraz widoczne zabarwienie wody, które to zjawisko po spuszczeniu wody, powinno ustąpić. Komunikat dotyczy wyłącznie miejscowości Kopaczów. Prace naprawcze polegające na płukaniu sieci […]

czytaj więcej...

Artykuł “Jak wygląda wewnętrzna kontrola procesu zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia”

Jak wygląda wewnętrzna kontrola procesu zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia Program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań wody uzyskane w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez BWiO S. A. oraz sprawowanego  przez PPIS w Zgorzelcu nadzoru nad jakością wody. Wewnętrzna kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzona jest  poprzez: ustalenie harmonogramu, […]

czytaj więcej...

Certyfikat systemu zarządzania jakością

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka Akcyjna już kolejny raz osiągnęła pozytywny wynik  auditu podczas procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015. Odnawiający audit  odbył się  w czerwcu bieżącego roku i był przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa norma ISO 9001 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością, który […]

czytaj więcej...

Komunikat w sprawie jakości wody wydany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu

Komunikat w sprawie jakości wody wydany przez PPIS w Zgorzelcu z dnia 19.07.2019r. Komunikat został wydany na podstawie badań przeprowadzonych przez PPIS w Zgorzelcu dnia 15.07.2019r. oraz badań wykonywanych przez laboratorium BWiO S.A. Jednocześnie przypominamy że woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia od dnia 03.07.2019r. z wyjątkiem sieci wodociągowej na ulicy Krakowskiej, której skuteczne płukanie zakończono […]

czytaj więcej...

Ogłoszenie

Znaleziono okulary korekcyjne w oprawie ciemno niebieskiej w miękkim etui. Odbioru okularów można dokonać w Bogatyńskich Wodociągach i Oczyszczalni S.A. w Bogatyni na ul. Żołnierzy II AWP 20 – Portiernia

czytaj więcej...

Komunikat z dnia 11.07.2019 godzina 14.30

Komunikat z dnia 11.07.2019 godzina 14.30 Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S. A. informuje, że  płukanie sieci wodociągowej na ulicy Krakowskiej w Bogatyni odniosło skutek i wyniki wody pobranej w kilku punktach na w/w ulicy są zadowalające. W badanych parametrach woda spełnia normy. Spółka BWiO S. A. nadal prowadzi intensywne badania wody w mieście. W dniu […]

czytaj więcej...

Badania jakości wody

Wyniki badań jakości wody: dnia 01.07.2019r. dnia 02.07.2019r. dnia 03.07.2019r.

czytaj więcej...

Informacja w sprawie jakości wody z dnia 03.07.2019 godzina 14.30

Bogatyńskie Wodociągi informują, że w uzyskanych wynikach badań bakteriologicznych i fizykochemicznych wody na terenie miasta i gminy Bogatynia w dniu 03.07.2019,  nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody – Trzciniec

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. informują, że w dniu  03.07.2019r. będą prowadzone prace związane z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej. W związku z powyższym  może nastąpić przerwa w dostawie wody w godzinach od 9 00 do 1300 w Bogatyni w: ul. Zielonej, Wolności, Młodych Energetyków (od skrzyżowania z ul. Okólną), Górniczej, Słonecznej. Za powyższe przepraszamy i […]

czytaj więcej...

Aktualizacja komunikatu 02.07.2019 godz. 15:30

Informacja w sprawie jakości wody z dnia 02.07.2019 godzina 15.30 Bogatyńskie Wodociągi informują, że w uzyskanych wynikach badań bakteriologicznych i fizykochemicznych wody na terenie miasta i gminy Bogatynia w dniu 02.07.2019,  nie stwierdzono (poza ulicami Białogórską i Sportową w Bogatyni) przekroczeń wartości parametrycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Na  ulicy Białogórskiej i Sportowej utrzymuje się […]

czytaj więcej...