WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Cennik usługi

opróżniania zbiornika bezodpływowego, transportu i oczyszczenia nieczystości ciekłych pojazdem asenizacyjnym o pojemności do 8m³ wynosi:

Strefa wykonywania usługiCzas wykonania usługiJednostka miaryCena netto zł/m³Cena brutto zł/m³Podatek VAT
Terenie Miasta i Gminy BogatyniaW dni robocze w godz. 7.00 – 15.001m³27,77 zł29,99 zł8%

Loading