Wiadomości ogólne

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni posiadają własne laboratoria, które wykonują badania na potrzeby własne oraz na zlecenia z zewnątrz.

  • Laboratorium Badania Wody (GALERIA)
  • Laboratorium Badani Ścieków (GALERIA)

Dział LWS zajmuje się monitorowaniem jakości wody i ścieków oraz koordynacją całokształtu zagadnień dotyczących funkcjonowania Spółki w zakresie prowadzonych procesów uzdatniania wody.

Przez laboratoria prowadzony jest monitoring:

  • jakości wody pitnej dostarczanej odbiorcom na terenie Miasta i Gminy Bogatynia
  • efektów uzdatniania wody pobranej z ujęć
  • przebiegu procesów technologicznych oczyszczania ścieków i przeróbki osadów w oczyszczalniach ścieków
  • jakości ścieków wprowadzanych do miejskich urządzeń kanalizacyjnych

Laboratoria posiadają uprawnienia do wykonywania badań jakości wody i ścieków na zlecenia.

 Zapewniamy wysoką jakość badań poprzez wdrożony i udokumentowany System Zarządzania Jakością.

Posiadamy również zatwierdzenie wydane przez Inspektora Sanitarnego na wykonywanie badań w zakresie monitoringu jakości wody.

Potwierdzeniem kompetencji Laboratoriów Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. jest:

– uzyskanie certyfikatu;

– uczestnictwo w corocznych porównaniach międzylaboratoryjnych;

– dysponowanie wykwalifikowanym personelem z dużym doświadczeniem w zakresie prowadzonych badań;

– posiadanie odpowiedniego wyposażenia kontrolno-pomiarowego.

Loading