Aktualności

Przetarg nieograniczony pn: “Zakup i dostawa materiałów w m. Sieniawka – Porajów”.

Przetarg nieograniczony pn. Zakup i dostawa materiałów na realizację zadania pn. “Dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz budowa łącznika sieci wodociągowej w m. Sieniawka – Porajów”. Załączniki: – Ogłoszenie – SIWZ – Formularz ofertowy – Oświadczenie – Załącznik nr 3 wykaz materiałów – Klauzula RODO

czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony pn.”Wykonanie przewiertów sterowanych w m. Sieniawka – Porajów”

Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie przewiertów sterowanych w ramach zadania pn.: “Dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz budowa łącznika sieci wodociągowej w m. Sieniawka – Porajów” Załączniki: – Ogłoszenie – SIWZ – Formularz ofertowy – Projekt umowy – Oświadczenie – Klauzula RODO  

czytaj więcej...

Komunikat z dnia 11.09.2019 godzina 15.00

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S. A. informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Kopaczów, może pogorszyć się stan wody przeznaczonej do spożycia. Pojawić może się niewielkie zmętnienie wody oraz widoczne zabarwienie wody, które to zjawisko po spuszczeniu wody, powinno ustąpić. Komunikat dotyczy wyłącznie miejscowości Kopaczów. Prace naprawcze polegające na płukaniu sieci […]

czytaj więcej...

Artykuł “Jak wygląda wewnętrzna kontrola procesu zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia”

Jak wygląda wewnętrzna kontrola procesu zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia Program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań wody uzyskane w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez BWiO S. A. oraz sprawowanego  przez PPIS w Zgorzelcu nadzoru nad jakością wody. Wewnętrzna kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzona jest  poprzez: ustalenie harmonogramu, […]

czytaj więcej...
więcej aktualności...

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.

Witamy na stronach Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. Zapraszamy do zapoznania się z naszą firmą oraz oferowanymi przez nas usługami.

Serwis ma na celu dostarczenie Państwu informacji o działalności spółki i jej ofercie. Mamy nadzieję, że ta forma kontaktu okaże się dla Państwa przydatna.

Celem działania Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. W obszarze zadań realizowanych przez BWiO S.A. leży zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń wodnych i kanalizacyjnych zgodnie z pozwoleniami wodno – prawnymi i obowiązującymi przepisami.

Szczególny nacisk kładziemy na realizację prawidłowej gospodarki związanej z uzdatnianiem, a następnie dostawą wody oraz na odbiór ścieków, prawidłowy proces utylizacji i przeróbkę osadów ściekowych. Jednocześnie dokładamy starań, aby być firmą nowoczesną i coraz lepiej spełniać Państwa oczekiwania.

czytaj więcej...