Aktualności

Komunikat z dnia 11.09.2019 godzina 15.00

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S. A. informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Kopaczów, może pogorszyć się stan wody przeznaczonej do spożycia. Pojawić może się niewielkie zmętnienie wody oraz widoczne zabarwienie wody, które to zjawisko po spuszczeniu wody, powinno ustąpić. Komunikat dotyczy wyłącznie miejscowości Kopaczów. Prace naprawcze polegające na płukaniu sieci […]

czytaj więcej...

Artykuł “Jak wygląda wewnętrzna kontrola procesu zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia”

Jak wygląda wewnętrzna kontrola procesu zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia Program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań wody uzyskane w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez BWiO S. A. oraz sprawowanego  przez PPIS w Zgorzelcu nadzoru nad jakością wody. Wewnętrzna kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzona jest  poprzez: ustalenie harmonogramu, […]

czytaj więcej...

Certyfikat systemu zarządzania jakością

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka Akcyjna już kolejny raz osiągnęła pozytywny wynik  auditu podczas procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015. Odnawiający audit  odbył się  w czerwcu bieżącego roku i był przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Międzynarodowa norma ISO 9001 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością, który […]

czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony pn: “Zakup i dostawa środków czystości dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.”

Przetarg nieograniczony pn: “Zakup i dostawa środków czystości dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.” Załączniki: – Ogłoszenie – SIWZ wraz z załącznikami Informacja z otwarcia ofert Przetarg nieograniczony pn: “Zakup i dostawa środków czystości dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.” wygrała firma: P.H.U PAWEX Violetta Vonczina Armii Krajowej 13 59-920 Bogatynia Cena oferty netto: 41.858,13 […]

czytaj więcej...

Komunikat w sprawie jakości wody wydany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu

Komunikat w sprawie jakości wody wydany przez PPIS w Zgorzelcu z dnia 19.07.2019r. Komunikat został wydany na podstawie badań przeprowadzonych przez PPIS w Zgorzelcu dnia 15.07.2019r. oraz badań wykonywanych przez laboratorium BWiO S.A. Jednocześnie przypominamy że woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia od dnia 03.07.2019r. z wyjątkiem sieci wodociągowej na ulicy Krakowskiej, której skuteczne płukanie zakończono […]

czytaj więcej...
więcej aktualności...

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.

Witamy na stronach Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. Zapraszamy do zapoznania się z naszą firmą oraz oferowanymi przez nas usługami.

Serwis ma na celu dostarczenie Państwu informacji o działalności spółki i jej ofercie. Mamy nadzieję, że ta forma kontaktu okaże się dla Państwa przydatna.

Celem działania Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. W obszarze zadań realizowanych przez BWiO S.A. leży zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń wodnych i kanalizacyjnych zgodnie z pozwoleniami wodno – prawnymi i obowiązującymi przepisami.

Szczególny nacisk kładziemy na realizację prawidłowej gospodarki związanej z uzdatnianiem, a następnie dostawą wody oraz na odbiór ścieków, prawidłowy proces utylizacji i przeróbkę osadów ściekowych. Jednocześnie dokładamy starań, aby być firmą nowoczesną i coraz lepiej spełniać Państwa oczekiwania.

czytaj więcej...