Osoby odpowiedzialne

Wykaz osób odpowiedzialnych za kontakty z odbiorcami usług oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, jak również za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji:

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00  codziennie od poniedziałku do piątku

 

Stanowisko P r o w a d z o n e   s p r a w y Nr telefonu
Kierownik Działu Realizacji Remontów i Konserwacji Sieci i Urządzeń Wod-Kan
pok. 004


Woda.
Nadzór nad eksploatacją sieci wodociągowej w tym m.in.:
●  instalacja i wymiana wodomierzy,
●  nadzór nad jakością wody w sieci,

Świadczenie na zlecenie usług w zakresie :
– budowy nowych przyłączy i instalacji wodociągowych,
– wymiany instalacji wodociągowych w budynkach,
– wymiany niesprawnych, nie posiadających legalizacji wodomierzy – podliczników.Ścieki.
Nadzór nad eksploatacją sieci kanalizacyjnej.

Świadczenie na zlecenie usług:
– udrażniania  przykanalików sieci kanalizacyjnej do obiektów,
– budowy nowych/remontu przyłączy kanalizacyjnych i instalacji  w budynkach.
75 77-32-061
75 77-42-106
wewn. 121
605-879-879
Kierownik Działu Produkcji Wody
Przepompownia Wody
ul. Chopina 35A
● nadzór nad eksploatacją ujęć wodnych oraz punktami poboru wody celem zapewnienia właściwej jakości wody oraz prawidłowego działania urządzeń do produkcji i przesyłu wody,
● nadzór nad technologią i procesami uzdatniania i przesyłu wody
75-611-61-30
605-855-788
Główny Specjalista ds. Rozliczeń
pok. 101

zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków ze wszystkimi grupami odbiorców – odbiorcy indywidualni
i podmioty 
gospodarcze.
75- 77-32-061
75-77-42-106
wewn. 118
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji i Dokumentacji Technicznej
pok. 215
● wydawanie technicznych warunków na:
– przyłączenia budynków do sieci wod.-kan.,
– zmianę opomiarowania budynków – posesji,
– instalację wodomierzy (podliczników) opomiarujących wodę zużytą bezpowrotnie,
– modernizację przyłączy wod.-kan,
● uzgadnianie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłączy, sieci rozdzielczych i przesyłowych wod.-kan.,
● uzgadnianie projektów innych branż w zakresie kolizji z siecią wod.-kan.,
● dokonywanie odbiorów technicznych częściowych i końcowych
w zakresie sieci wod.-kan. realizowanych przez inwestorów.
75 77-32-061
75 77-42-106
wewn. 130
605-878-878
Kierownik Laboratorium Badania Wody i Ścieków
Przepompownia Wody
ul. Chopina 35A
● badanie jakości wody i ścieków 75 77-33-250
781-115-647

►75-77 32-288/607-799-668 – dyżur całodobowy; przepompownia, ul. Chopina 35a w Bogatyni,

►75- 77 32-063 – zgłoszenia po godz. 15:00 oraz  całodobowo w dni wolne od pracy: portiernia – siedziba Spółki przy ul. Żołnierzy II AWP 20 w Bogatyni.

► inne numery telefonów dostępne na stronie internetowej www.bwio.pl

Loading