RODO

Ochrona Danych Osobowych

Kontakt do IODO:
– e-mail: iodo@bwio.pl
– telefon: 75 77 32-061 (w godzinach 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku)

Załącznik do pobrania: – Klauzula informacyjna