Opróżnianie szamba

Wywóz nieczystości płynnych (szamb)

Jak to załatwić ?

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta poprzez wypełnienie gotowego druku pod nazwą zlecenie/umowa jednorazowa

– poprzez stronę internetową  www.bwio.pl – w zakładce obsługa klienta jest druk do pobrania pod nazwą zlecenie/umowa jednorazowa, należy wypełnić, zeskanować i przesłać na adres bok@bwio.pl  ( ta procedura dotyczy tylko jednorazowego wywozu)

– telefonicznie – tylko w przypadku posiadania umowy na wywóz nieczystości płynnych

Jak zawrzeć umowę?

– należy w biurze obsługi klienta wypełnić wniosek na zawarcie umowy z załączonym dokumentem potwierdzającym własność nieruchomości. Umowa jest sporządzana w dwóch egzemplarzach i wysyłana pocztą. Należy umowę podpisać i odesłać jeden egzemplarz.

Ile kosztuje wywóz nieczystości?

– 1 m3 bez płukania- 29,99zł brutto

– 1 m3 z płukaniem – 189,38zł brutto

Loading