BDO

W związku z obowiązującymi przepisami, zawartymi w ustawie o odpadach oraz złożonym wnioskiem do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka Akcyjna została wpisana do Bazy Danych o produktach i produktach w opakowaniach oraz gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i zapewnia elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych
i sprawozdawczych. Uprzejmie informujemy naszych Klientów, iż jesteśmy wpisani do rejestru BDO pod numerem 000011159.

Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Loading