Biuro Obsługi Klienta


Siedziba Biura Obsługi Klienta
Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia SA,
ul. Żołnierzy II AWP 20
Parter budynku
Telefony: 075/7732-061, 7732-062, 7742-106, 7742-107
Fax: 075/7732-665
e-mail: bok@bwio.pl


Czas pracy Biura Obsługi Klienta
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700  – 1500.
W soboty, niedziele oraz święta Biuro jest zamknięte.


Płatności

W Biurze Obsługi Klienta można dokonać płatności z tytułu
wystawionych faktur wyłącznie kartą płatniczą

Loading