Przetarg nieograniczony pn. „Pobór i wykonanie badań dla BWiO S.A.”.

Przetarg nieograniczony pn: „Pobór i wykonanie badań wody,ścieków,osadów i odpadów z miejsc wskazanych przez BWiO S.A. na terenie Miasta i Gminy Bogatyni”.

Załączniki:

– Ogłoszenie
– SIWZ
– Formularz ofertowy
– Oświadczenie
– Projekt umowy
– Klauzula RODO

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie wygrała firma:
J.S. Hamilton Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 180
81 – 571 Gdynia
Cena oferty netto: 19.433,00 złotych