Najem sprzętu

CENNIK
Najmu sprzętu transportowego /cena zawiera zysk/

 

Nazwa pojazdu – rodzaj
Cena netto (zł) za 1 godz. pracy
W dni robocze
w godz. 7-15
W dni robocze
 po godz. 15
W dni wolne
od pracy
Pojazd ciężarowy o ładowności 8t
wywrotka
112,00 zł za 1 godz. lub 2,80 zł za 1 km 126,00 zł za 1 godz. lub 3,15 zł za 1 km 140,00 zł za 1 godz.  lub 3,50 zł za 1 km
Pojazd osobowe i ciężarowo-osobowe do 3,5 t 101,00 zł za 1 godz. lub 2,02 zł za 1 km 115,00 za godz. lub 2,30 zł za 1 km 129,00 zł za 1 godz. lub. 2,58 zł za 1 km

Obowiązuje od 01.04.2014r.
Do w/w cen należy dolicza się podatek VAT
Uwaga: czas świadczenia usługi liczymy od momentu wyjazdu do momentu powrotu do bazy, który jest odnotowany w Karcie drogowej i Potwierdzeniu wykonania usługi przez BWiO S.A.

 

 

CENNIK
Usług dodatkowych

Rodzaj usługi Cenna netto
z 20% zyskiem
(w zł) za 1 godz.
Usługa tokarska 106,00 

CENNIK
najmu urządzeń wraz z obsługą jednoosobową

 

Lp. Nazwa urządzenia Cena w zł za 1 roboczogodzinę
W dni robocze w godz. 7-15 (w zł) W dni robocze po godzinie 15 (w zł) W dni wolne od pracy (w zł)
1. Agregat prądotwórczo – spawalniczy 85 99 113
2. Agregat prądotwórczy 82 97 111
3. Motopompa 82 96 110
4. Agregat hydrauliczny z osprzętem 87 101 115
5. Ubijak stopowy 79 93 107
6. Zagęszczarka płytowa 77 91 105
7. Przecinarka do asfaltu 94 108 122
8. Pilarka łańcuchowa, Przecinarka, Kosa spalinowa 78 92 107
9. Zgrzewarka elektrooporowa 72 86 100
10. Zgrzewarka doczołowa

śr. 75-250 mm

73 87 102
11.  Zgrzewarka doczołowa

śr.250-400 mm

74 89 103
12. Kamera inspekcyjna 87 101 116
13. Zadymiarka kanałowa 83 97 111