eFaktura

Zgodę na otrzymywanie e-faktur można złożyć za pomocą:

  • wydrukowanego formularza – należy złożyć w BOK lub przesłać na adres: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A., ul. Żołnierzy II AWP 20, 59-920 Bogatynia

  • on-line – należy wypełnić poniższy formularz:

    Zgoda na otrzymywanie e-faktur:

    Loading