Ogłoszenie

Covid-19 „Trzecia fala”

od 1 kwietnia osobiste odczyty wodomierzy wstrzymane

W związku z zaistniałą sytuacją w zakresie panującego zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem COVID-19 „tzw. Trzecia fala” w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych Inkasentów i Odbiorców Usług Faktury od dnia 1 kwietnia 2021 za usługę dostawy wody i odbioru ścieków (w okresach obrachunkowych zgodnie z umową) będziemy wystawiać na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed ostatnim dokonanym odczytem stanu wodomierza. Faktury dostarczymy do skrzynek pocztowych.

Istnieje również możliwość osobistego zgłoszenia odczytu stanu licznika wody przez Internet lub telefonicznie, SMS na nr telefonu komórkowego.

Telefonicznie w dni robocze w godz. 7-15:

  • (0-75) 77 32-061 wew. 118,
  • (0-75) 77 32-062 wew. 118,
  • (0-75) 77 42-106 wew. 118,
  • (0-75) 77 42-107 wew. 118,
  • kom. 603-538-289.

Decyzja ta była podyktowana poczuciem odpowiedzialności i troski o zdrowie mieszkańców naszej Gminy. Liczymy na zrozumienie.

Zarząd BWiO S.A.