Podaj stan wodomierza

Proszę uważnie uzupełnić poniższe pola Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w celu ułatwienia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadza prosty system samodzielnego dokonywania odczytów wodomierzy i przekazywania ich stanów przez Internet.W przypadku, gdy naszym pracownikom nie udało się zastać odbiorcy usług w budynku w skrzynce pocztowej pozostawiane jest Zawiadomienie z … Czytaj dalej Podaj stan wodomierza