Oddział Remontów i Konserwacji Sieci i Urządzeń kanalizacyjnych – RS

Oddział Remontów i Konserwacji Sieci i Urządzeń kanalizacyjnych – RS

  • Tu załatwimy sprawy:

Wywóz nieczystości płynnych (szamb)

Jak to załatwić ?

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta poprzez wypełnienie gotowego druku pod nazwą zlecenie/umowa jednorazowa

– poprzez stronę internetową www.bwio.pl – w zakładce obsługa klienta jest druk do pobrania pod nazwą zlecenie/umowa jednorazowa, należy wypełnić, zeskanować i przesłać na adres bok@bwio.pl ( ta procedura dotyczy tylko jednorazowego wywozu)

– telefonicznie – tylko w przypadku posiadania umowy na wywóz nieczystości płynnych

(jak zawrzeć umowę? *)

– należy w biurze obsługi klienta wypełnić wniosek na zawarcie umowy z załączonym dokumentem potwierdzającym własność nieruchomości. Umowa jest sporządzana w dwóch egzemplarzach i wysyłana pocztą. Należy umowę podpisać i odesłać jeden egzemplarz.

 

Ile kosztuje wywóz nieczystości?

– 1 m 3 bez płukania- 29,99zł brutto

– 1 m 3 z płukaniem – 35,79zł brutto

Udrożnienie przyłącza kanalizacji / samochodem specjalistycznym WUKO

Jak to załatwić ?

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta poprzez wypełnienie gotowego druku pod nazwą zlecenie/umowa jednorazowa

– poprzez stronę internetową www.bwio.pl – w zakładce obsługa klienta jest druk do pobrania pod nazwą zlecenie/umowa jednorazowa, należy wypełnić, zeskanować i przesłać na adres bok@bwio.pl ( ta procedura dotyczy tylko jednorazowego wywozu)

 

Ile kosztuje udrożnienie ?

  • w dni robocze 700-1500

w budynku mieszkalnym – 341,28zł/ h brutto

w budynku niemieszkalnym – 388,68zł/h brutto

  • w dni robocze po godz. 1500

w budynku mieszkalnym – 387,72zł / h brutto

w budynku niemieszkalnym – 441,57zł/f brutto

  • w dni wolne

W budynku mieszkalnym – 434,16zł/h brutto

W budynku niemieszkalnym- 494,46 zł/h brutto

 

   Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku /inne prace na sieci kanalizacyjnej

Jak to załatwić ?

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta poprzez wypełnienie gotowego druku pod nazwą zlecenie/umowa jednorazowa

– poprzez stronę internetową www.bwio.pl – w zakładce obsługa klienta jest druk do pobrania pod nazwą zlecenie/umowa jednorazowa, należy wypełnić, zeskanować i przesłać na adres bok@bwio.pl ( ta procedura dotyczy tylko jednorazowego wywozu)

 

Ile kosztuje budowa przyłącza kanalizacyjnego ?

 

  • Koszt według indywidualnej kalkulacji powykonawczej

 

Loading