Ogłoszenie!

W związku z zaistniałą sytuacją w zakresie panującego zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem COVID-19 w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych Inkasentów i Odbiorców Usług, Faktury za usługę dostawy wody i odbioru ścieków (w okresach obrachunkowych zgodnie z umową) będziemy wystawiać na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed ostatnim dokonanym odczytem stanu wodomierza, a następnie dostarczymy je do skrzynek pocztowych.

Istnieje również możliwość osobistego zgłoszenia odczytu stanu licznika wody przez Internet lub telefonicznie, sms na nr telefonu komórkowego.

Telefonicznie w dni robocze w godz. 7-15:

  • (0-75) 77 32-061 wew. 118,
  • (0-75) 77 32-062 wew. 118,
  • (0-75) 77 42-106 wew. 118,
  • (0-75) 77 42-107 wew. 118,
  • kom. 603-538-289.

https://bwio.pl/dla-klienta/woda/podaj-stan-wodomierza/

Decyzja ta była podyktowana poczuciem odpowiedzialności i troski o zdrowie mieszkańców naszej Gminy. Liczymy na zrozumienie.

Zarząd BWiO S.A.