Nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Informujemy Odbiorców Usług, że z dniem 24 kwietnia 2019 wchodzi w życie nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.

Regulamin został przyjęty przez Radę Miejską w Bogatyni w dniu 26 marca 2019 roku i wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, która miała miejsce 9 kwietnia 2019 r.

Regulamin w formie pliku PDF dostępny jest na naszej stronie internetowej.