Szkolenie z poboru próbek ścieków i osadów ściekowych

Szkolenie z poboru próbek ścieków i osadów ściekowych

Pracownicy BWiO S.A. objęci Systemem Zarządzania Jakością  ISO 9001:2015 w dniu 13 czerwca 2017r. wzięli udział w szkoleniu pt. ,,Techniki poboru próbek ścieków i osadów ściekowych”. Organizowanym przez firmę SQALITY na Oczyszczalni Ścieków Bogatynia.

Podczas szkolenia zostały omówione kryteria przy upoważnieniu personelu do pobierania próbek do badań oraz praktyczny pobór próbek na przykładzie Oczyszczalni Ścieków Bogatynia.

Aleksandra Posłuszna –Szot

 

Loading