Aktualności

Komunikat w sprawie jakości wody wydany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu

Komunikat w sprawie jakości wody wydany przez PPIS w Zgorzelcu z dnia 19.07.2019r. Komunikat został wydany na podstawie badań przeprowadzonych przez PPIS w Zgorzelcu dnia 15.07.2019r. oraz badań wykonywanych przez laboratorium BWiO S.A. Jednocześnie przypominamy że woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia od dnia 03.07.2019r. z wyjątkiem sieci wodociągowej na ulicy Krakowskiej, której skuteczne płukanie zakończono […]

czytaj więcej...

Ogłoszenie

Znaleziono okulary korekcyjne w oprawie ciemno niebieskiej w miękkim etui. Odbioru okularów można dokonać w Bogatyńskich Wodociągach i Oczyszczalni S.A. w Bogatyni na ul. Żołnierzy II AWP 20 – Portiernia

czytaj więcej...

Komunikat z dnia 11.07.2019 godzina 14.30

Komunikat z dnia 11.07.2019 godzina 14.30 Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S. A. informuje, że  płukanie sieci wodociągowej na ulicy Krakowskiej w Bogatyni odniosło skutek i wyniki wody pobranej w kilku punktach na w/w ulicy są zadowalające. W badanych parametrach woda spełnia normy. Spółka BWiO S. A. nadal prowadzi intensywne badania wody w mieście. W dniu […]

czytaj więcej...

Badania jakości wody

Wyniki badań jakości wody: dnia 01.07.2019r. dnia 02.07.2019r. dnia 03.07.2019r.

czytaj więcej...

Informacja w sprawie jakości wody z dnia 03.07.2019 godzina 14.30

Bogatyńskie Wodociągi informują, że w uzyskanych wynikach badań bakteriologicznych i fizykochemicznych wody na terenie miasta i gminy Bogatynia w dniu 03.07.2019,  nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody – Trzciniec

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. informują, że w dniu  03.07.2019r. będą prowadzone prace związane z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej. W związku z powyższym  może nastąpić przerwa w dostawie wody w godzinach od 9 00 do 1300 w Bogatyni w: ul. Zielonej, Wolności, Młodych Energetyków (od skrzyżowania z ul. Okólną), Górniczej, Słonecznej. Za powyższe przepraszamy i […]

czytaj więcej...

Aktualizacja komunikatu 02.07.2019 godz. 15:30

Informacja w sprawie jakości wody z dnia 02.07.2019 godzina 15.30 Bogatyńskie Wodociągi informują, że w uzyskanych wynikach badań bakteriologicznych i fizykochemicznych wody na terenie miasta i gminy Bogatynia w dniu 02.07.2019,  nie stwierdzono (poza ulicami Białogórską i Sportową w Bogatyni) przekroczeń wartości parametrycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Na  ulicy Białogórskiej i Sportowej utrzymuje się […]

czytaj więcej...

Aktualizacja sytuacji w sprawie jakości wody

Komunikat z dnia 01.07.2019 godzina 10.00 Bogatyńskie Wodociągi informują, iż może pogorszyć się jakość wody w miejscowości Jasna Góra. Związane jest to ze zmniejszeniem dopływu wody z Ujęcia zasilającego miejscowość Jasna Góra i koniecznością doprowadzenia wody z Przepompowni Chopina w Bogatyni.W związku z tym ulegną pogorszeniu niektóre parametry fizykochemiczne ( takie jak żelazo, mętność , […]

czytaj więcej...

Aktualizacja sytuacji w sprawie pogorszenia stanu wody 30.06.2019 godz. 13.30

Obowiązuje nadal Komunikat Nr 2/HK/2019 z dnia 28.06.2019 wydany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Kellnera, z którego wynika, że woda spełnia warunki mikrobiologiczne natomiast mogą wystąpić przekroczenia parametrów fizykochemicznych pogarszające wygląd i smak, ale nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z powyższym woda może być używana do celów spożywczych. W wyniku […]

czytaj więcej...

Apel o ograniczenie zużycia wody

Komunikat z dnia 30.06.2019 godzina 10:00 Apel o ograniczenie zużycia wody W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza i dużymi rozbiorami wody apelujemy do mieszkańców Bogatyni o możliwe ograniczenie korzystania z wody na inne cele niż socjalno-bytowe tj. podlewania ogrodów, trawników, napełniania basenów. Dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do apelu.

czytaj więcej...