Prace na sieci wodociągowej w Porajowie przy ul. Różanej w dniach 04.11.-10.11.2022r.

KOMUNIKAT

 Prace na sieci wodociągowej w Porajowie
przy ul. Różanej w dniach od 04.11-10.11.2022 r.

W związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w ul. Różanej przez firmę  Insbud Sp. z o.o. polegającej na wykonaniu tymczasowego zasilania w wodę poszczególnych posesji, informujemy o możliwości wystąpienia w dniach od 04.11.-10.11.2022 r. zmian właściwości fizyko-chemicznych wody oraz chwilowych spadkach ciśnienia wody.

Zaistniała sytuacja związana jest z trwającą Inwestycją Odbudowy ulicy Różanej.

Za wszelkie utrudnienia
w dostawie wody
Zarząd BWiO S.A. przeprasza