Aktualności

Woda w Bogatyni – informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Komunikat z dnia 28.06.2019: Woda w Bogatyni – informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Kellnera: http://bogatynia.pl/content/view/full/73590  

czytaj więcej...

Woda warunkowo nadaje się do spożycia

Komunikat z dnia 28.06.2019 godzina 10.00 Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia informują, że stan wody poprawił się. Woda warunkowo nadaje się do spożycia . Przekroczenie dopuszczalnych wartości żelaza, barwy i mętności jakie wystąpiły na terenie miasta, mogą powodować brudzenie urządzeń sanitarnych, prania, a także wywoływać niepożądany wygląd napojów. Woda z kranu nadaje się  do kąpieli, mycia […]

czytaj więcej...

Woda niezdatna do picia (aktualizacja godzina 13:00)

Komunikat z dnia 27.06.2019 godz. 13:00 Pogorszenie jakości wody dotyczy miasta Bogatynia bez dzielnic Trzciniec i Zatonie. Z przeprowadzonych badań kontrolnych próbek wody dnia 27.06.2019r. o godz. 11.00 w wielu miejscach woda już spełnia wymogi. Jakość wody w pozostałych punktach poprawia się.  Nasze beczkowozy usytuowane są aktualnie przy Szpitalu Gminnym i przy ul. Chopina w okolicach Przedszkola  […]

czytaj więcej...

Już dzisiaj płać kartą płatniczą!

Informujemy, że na terenie Bogatyni i w kasie Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. przy ul. Żołnierzy II AWP w Bogatyni ułatwiliśmy obsługę naszych Odbiorców usług. Wprowadziliśmy możliwość płatności kartą płatniczą bezpośrednio u inkasentów i w kasie, za usługi świadczone przez naszą Spółkę. Wpłaty można dokonać bez dodatkowych opłat. Przyjdź już dziś, serdecznie zapraszamy

czytaj więcej...

Nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Informujemy Odbiorców Usług, że z dniem 24 kwietnia 2019 wchodzi w życie nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Bogatynia. Regulamin został przyjęty przez Radę Miejską w Bogatyni w dniu 26 marca 2019 roku i wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, która miała […]

czytaj więcej...

Nadal będą dopłaty do cen wody i ścieków dla mieszkańców

Informujemy naszych Odbiorców Usług, że w dniu 15 stycznia 2019 r. Rada Miejska w Bogatyni Uchwałą nr VI/35/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla 1 grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia udzieliła gospodarstwom domowym dopłaty do […]

czytaj więcej...

„3 auta uszkodziły miskę olejową” – KOMUNIKAT

W związku z informacją zawartą na portalu bogatynia.info.pl pod tytułem „3 auta uszkodziły miskę olejową” oraz publikowanymi komentarzami, informujemy: „Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A w okresie od 17.09.2018r. do 30.11.2018r prowadziły prace związane z remontem istniejącej sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 352 na odcinku od skrzyżowania ulic Pocztowej z Daszyńskiego do skrzyżowania ulic […]

czytaj więcej...

Utrudnienia w ruchu od ul. Kurzańskiej do ul. Pocztowej

BWiO S.A. informują, że z dniem 17.09.2018r. rozpoczynamy remont istniejącej sieci wodociągowej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 352 od skrzyżowania ul. Kurzańskiej i Daszyńskiego do skrzyżowania z Pocztową i Daszyńskiego w związku z realizacją inwestycji pn.: “Modernizacja (remont) dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów – Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie – Bogatynia […]

czytaj więcej...