Zapytanie ofertowe na opracowanie Programów Funkcjonalno – Użytkowych (PFU) polegających na budowie, modernizacji, przebudowie, rozbudowie istniejących sieci wodociągowych rozdzielczych i przesyłowych w ramach zadania: „Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bogatynia”.

„Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bogatynia”
Załączniki:
– ogłoszenie
– SWZ wraz załącznikami

Informacja z otwarcia ofert