Zapytanie ofertowe: „Przeprowadzanie rocznych i pięcioletnich przeglądów okresowych”

Zapytanie ofertowe pn.: „Przeprowadzanie rocznych i pięcioletnich przeglądów okresowych obiektów budowlanych, których zarządcą jest BWiO S.A. w Bogatyni”.

Załączniki:
– ogłoszenie
– SIWZ wraz załącznikami
– wykaz firm do których zostały wysłane zaproszenia

– unieważnienie