Przetarg nieograniczony pn.: „Dokumentacja oraz rozbiórka zbiornika wody w Białopolu” – zaprojektuj i wyburz

Przetarg nieograniczony pn.: „Dokumentacja oraz rozbiórka zbiornika wody w Białopolu” – zaprojektuj i wyburz

Załączniki:
– ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami
– projekt umowy
– klauzula informacyjna

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie o udzielenie zamówienia wygrała firma:

„Hydro Instal” Infrastruktura i Drogownictwo
ul. Daszyńskiego 22
59 – 920 Bogatynia
cena oferty netto: 30.000,00 złotych