Wznowienie pracy KASY od 4 maja 2020r.

Informujemy, że od dnia 4 maja 2020r. wznawiamy pracę KASY, która będzie czynna w godz. 7:00 – 11:00 i 12:00 – 14:00.
Jednocześnie prosimy osoby korzystające z usługi o przestrzeganie zasad ochrony przed zakażeniami.
Prosimy o korzystanie z pojemnika do odkażania rąk zamontowanego przy KASIE.