Woda z kranu jest bezpieczna

Woda z kranu jest bezpieczna i wolna od zanieczyszczeń bakteriologicznych i wirusów.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  SARS-CoV-2 oraz ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące wody produkowanej przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S. A.

‍            Przede wszystkim należy podkreślić, iż Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych, jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa. Z publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) wynika, że  wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19. 

Woda produkowana przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. odpowiada normom oraz spełnia wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sposób jej uzdatniania w sposób absolutny eliminuje zagrożenie mikrobiologiczne. Jesteśmy przygotowani i pewni, że w tej nadzwyczajnej sytuacji woda jest bezpieczna i jej nie zabraknie. Przy produkcji wody wykorzystujemy związki chloru (dwutlenek chloru oraz podchloryn sodu) oraz ozon, które służą do unieszkodliwiania różnych wirusów i bakterii mogących wywoływać choroby. Dawka związków jest w pełni bezpieczna. Ponadto wirusy, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją i filtracją na filtrach piaskowych i węglowych. Nie ma możliwości, aby wirusy przeniknęły do sieci wodociągowej, ponieważ jest ona w pełni szczelna. W sytuacji awarii fragment sieci jest wyłączany z eksploatacji, a przed ponownym uruchomieniem cały odcinek jest dokładnie płukany i dezynfekowany. Oznacza to, że nie możemy się zarazić poprzez wodę pitną płynącą z wodociągów.

Również bogatyńska oczyszczalnia ścieków działa bez zakłóceń w trybie ciągłym. Wprowadziliśmy wszystkie procedury związane z zaostrzeniem przepisów BHP, wykluczyliśmy kontakty zewnętrzne, jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego i Sanepidu.

 W związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej związanej z pandemią choroby zakaźnej COVID-19 informujemy, że od początku marca 2020 roku podjęliśmy działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody i odbioru ścieków w zakresie:produkcji i dystrybucji dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, zmiany w organizacji pracy (na wypadek gdyby część załogi zostałaby objęta np. kwarantanną), zmiany w prowadzeniu rozliczeń usług produkcji podstawowej dostawy wody i odbioru ścieków, a  dla pracowników wprowadzono dodatkowe środki ochrony.

Jesteśmy na posterunku każdego dnia, także w niedziele i święta przez 24 godziny na dobę. Również w takie dni jak teraz. Pomimo pandemii, jak co dzień nasi monterzy przystępują do pracy, podczas której m.in. usuwają awarie, płuczą sieć wodociągową i sprawdzają działanie hydrantów czy zasuw. Laboratorium spółki każdego dnia wykonuje badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody. Wszystko po to, żeby zapewnić dostęp do bezpiecznej wody wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

Opracowanie:

Anna Pawłowska