Toaleta to nie śmietnik!

W trosce o prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej prosimy o zapoznanie się z zaleceniami i wytycznymi zawiązanymi z jej eksploatacją. Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana i wybudowana tak, żeby przyjmować ścieki z Państwa domów, czyli nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku i stać się przyczyną poważnej awarii. Nieprzestrzeganie tych zasad może nieść konsekwencje nie tylko dla poszczególnych budynków, ale również dla środowiska naturalnego. Takie zjawiska powodują awarie, straty materialne i są uciążliwe dla mieszkańców.

System kanalizacji to nie miejsce dla:

 • nawilżanych chusteczek,
 • tamponów, podpasek
 • patyczków higienicznych
 • pieluch jednorazowych
 • prezerwatyw
 • materiałów opatrunkowych
 • ręczników papierowych i gazet
 • ubrań, szmatek, tekstyliów
 • włosów
 • resztek żywności
 • chemii budowlanej, farb i olejów
 • zużytych tłuszczów spożywczych
Pompa zapchana chusteczkami nawilżanymi – przepompownia w Bogatyni
Zapchana studzienka kanalizacyjna w Bogatyni

Rocznie BWiO S.A. wydaje kilkadziesiąt tysięcy złotych na usuwanie awarii spowodowanych złym użytkowaniem toalety, co wpływa na cenę wody i ścieków!


KANALIZACJA, TO NIE SZCZURZA RESTAURACJA!

Resztki jedzenia oraz artykuły higieniczne i śmieci, zamiast trafić do kosza, lądują w toalecie. Odpady zalegają w sieci kanalizacyjnej, stanowiąc pożywienie dla szczurów. Im więcej człowiek wyrzuci pożywienia do toalety, tym chętniej gryzonie będą koczować przy ujściu sieci kanalizacyjnej lub bezpośrednio w kanalizacji, w oczekiwaniu na pokarm. Dzięki tak dobrym warunkom do życia, szczury szybko się rozmnażają i powiększają swoje kolonie. Degradacja sieci kanalizacyjnej wskutek podgryzania przez szczury łączeń rur to zjawisko, z którym boryka się wiele zakładów komunalnych i wodociągowych.

Szczur w rurze kanalizacyjne (http://www.gangszczurzakow.pl/szczur-w-rurze/)
Awaria pompy, spowodowana zapchaniem poprzez różne tekstylia wyrzucone do kanalizacji

Informujemy, że w przypadku awarii systemu, do której dojdzie w wyniku wrzucenia do toalety w/w odpadów, właściciel nieruchomości zostanie obciążony kosztami jej usunięcia.