”To nie Saper chodzi po Bogatyni”

Eksploatacją sieci na terenie Miasta i Gminy Bogatynia zajmuje się Dział „Realizacji Remontów i Konserwacji Sieci i Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych” (RK). Poniższy artykuł pozwoli przybliżyć to czym na co dzień się zajmujemy :

Do zadań Działu RK w zakresie eksploatacji sieci wodociągowej należą:

  • utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej oraz urządzeń istniejących na niej
  • wykonywanie robót remontowych i inwestycyjnych dotyczących sieci wodociągowej na potrzeby własne i zlecone na zewnątrz
  • usuwanie awarii sieci wodociągowej i przyłączy do budynków
  • konserwacja i przeglądy hydrantów przeciwpożarowych
  • diagnostyka sieci wodociągowej.

Sieć wodociągowa na terenie Miasta i Gminy Bogatynia to rozległy i zróżnicowany system, którymi codziennie dostarczamy wodę w ilości 4.000.000 litrów. Jej długość wynosi ponad 192 km. W linii prostej taka sieć pozwoliłaby na połącznie Bogatyni z Wrocławiem. Średnica rur waha się od 25 mm do 450 mm. Sieć zbudowana jest z różnych materiałów (PEHD, żeliwa, stali, azbestocementu) i w różnym stanie technicznym. W ostatnich latach wzrasta awaryjność sieci, pomimo sukcesywnej wymiany jej najstarszych odcinków.

źródło: materiały własne

W roku 2020 pracownicy działu RK usunęli 56 awarii na sieci wodociągowej, największa ich ilość wystąpiła w : Bogatyni (24) , oraz Sieniawce (14). W bieżącym roku usunięto już ogółem 45 awarii.

Od kilku lat jednym z priorytetów dla działu RK jest podniesienie skuteczności w ograniczaniu strat wody, oraz lokalizowaniu awarii. Straty wody mają bardzo istotny wpływ m.in. na cenę dla odbiorcy końcowego. W tym celu systematycznie wdrażamy i budujemy system monitoringu sieci wodociągowej w oparciu o wielokanałowe rejestratory telemetryczne, które rejestrują dane i za pomocą sygnału GSM przesyłają je do operatora. Poprzez ich analizę możemy wskazać problemy z nieszczelnością w danym sektorze sieci wodociągowej.

źródło: zloteruno.pl
źródło: materiały własne

Po wykryciu nieszczelności w danym sektorze, pracownicy działu RK przystępują do działań terenowych mających na celu dokładną lokalizację wycieku. Do dokładnego ustalenia miejsca wycieku używamy przyrządu zwanego  geofonem, który umożliwia potwierdzenie miejsca awarii poprzez odsłuch z poziomu gruntu. Geofon pozwala usłyszeć szumy generowane przez wodę wydostającą się pod wysokim ciśnieniem z uszkodzonego rurociągu.

źródło: materiały własne

Używamy również urządzeń stacjonarnych do pomiarów szumu, tzw: „Loggerów szumu”

Montuje się je na zasuwach zlokalizowanych na sieci wodociągowej, hydrantach, armaturze lub zaworach. Loggery programujemy tak, aby pracowały w nocy, w godzinach między 200 a 300. Pozwala to na optymalny nasłuch szumów na sieci, gdyż większość odbiorców w tych godzinach śpi.

źródło: wykrywacze.net

Kolejnym urządzeniem używanym przez pracowników naszego działu jest korelator. Korelacja to komputerowo wspomagany proces obliczeniowy, pozwalający na bardzo precyzyjne ustalenie miejsca nieszczelności. Każda nieszczelność powoduje powstawanie hałasu, rozprzestrzeniającego się za pośrednictwem rury na hydranty, armaturę oraz zawory. Dźwięk zostaje wychwycony przez maksymalnie trzy czujniki, przekazujące odczyt do korelatora za pośrednictwem nadajnika radiowego LD. Na podstawie różnicy czasu pomiędzy tymi sygnałami z uwzględnieniem materiału, średnicy rury oraz długości odcinka pomiarowego, korelator precyzyjnie oblicza miejsce wycieku.

źródło: inzynierbudownictwa.pl

Poszukiwania awarii, prowadzimy obecnie także w godzinach nocnych. O takiej porze chwilowe przerwy w dostawie wody nie są uciążliwe dla mieszkańców. W przeszłości prace terenowe pochłaniały czas i wymagały dużego zaangażowania większej ilości pracowników. W celu zlokalizowania miejsca wycieku pracownicy działu RK zmuszeni byli do czasochłonnego przejścia wzdłuż całej długości rurociągu, aby wizualnie namierzyć wydobywającą się spod ziemi wodę.

Obecnie dzięki:

  • stopniowo wdrażanej informatyzacji
  • wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych np. podglądu przepływomierza online
  • montażu większej ilości zasuw umożliwiających sektorowanie sieci
  • monitoringu sieci za pomocą rejestratorów telemetrycznych

jesteśmy w stanie  dzięki pracy dwóch wykfalifikowanych pracowników, w niespełna 3-4 godziny nocne zlokalizować precyzyjnie wszystkie wycieki w miejscowości wielkości Sieniawki.

źródło: materiały własne

Wycieki usuwamy również dzięki Państwa zgłoszeniom. Reagujcie Państwo, gdy widzicie uszkodzone hydranty lub wodę wybijającą spod ziemi. Za wszelkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy. Świadomość i reakcje mieszkańców są na wagę złota przy tak rozległej sieci, jaką posiadamy w naszej gminie.