Przeprosiny Pana Kamila Chyły

„Przepraszam Zarząd Spółki Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. z siedzibą w Bogatyni za nieprawdziwe i nierzetelne twierdzenia wysuwane z mojej strony na portalu społecznościowym Facebook wobec Zarządu Spółki oraz Prezesa Zarządu Dariusza Daraża”.