Przerwa w dostawie wody – awaria w ul. Białogórskiej w Bogatyni w dniu 28.01.2021r.

Przerwa w dostawie wody
Awaria na sieci wodociągowej

W związku z awarią na sieci wodociągowej, która ma miejsce w  ul. Białogórskiej w rejonie budynku 10 w Bogatyni w dniu 28.01.2021r. od godz. 800 do godz. 1400 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Białogórskiej ( bez numeru 1 i 2) oraz ulicy Włókienniczej.

Po przywróceniu dostaw wody może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody. Często występuje niewielkie zmętnienie wody oraz widoczne zabarwienie wody, które to zjawisko po spuszczeniu wody z  przyłącza wodociągowego powinno ustąpić.

Działania naprawcze BWiO S.A, polegające m.in. usuwaniu skutków awarii i na płukaniu sieci wodociągowej będą trwały do dnia 28.01.2021r. do godz. 1900 .

Za wszelkie utrudnienia
w dostawie wody
Zarząd BWiO S.A. przeprasza