Prace związane z płukaniem magistrali wodociągowej w dniach 20 – 24 marca 2023 r.

W dniach 20 – 24 marca Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia będą prowadzić prace polegające na płukaniu magistrali wodociągowej. W czasie płukania sieci wodociągowej mogą nastąpić zmiany właściwości fizyko-chemiczne wody.

Za wszelkie utrudnienia
w dostawie wody
Zarząd BWiO S.A. przeprasza