Ogłoszenie w sprawie nowej taryfy

Szanowni Odbiorcy Usług

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 grudnia 2021 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłosił zatwierdzoną taryfę Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Taryfa będzie obowiązywać przez najbliższe 3 lata. Taryfa wchodzi w życie w dniu 11 grudnia 2021 roku.

>> Treść ogłoszonej decyzji<<