Ogłoszenie Opolno Zdrój – stan jakości wody (komunikat 16.10.2020r. godzina 9:00)

Komunikat z dnia 16.10.2020r.  godzina 9:00

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. informują, że w uzyskanych wynikach badań wody w miejscowości Opolno Zdrój w dniu 15.10.2020r. nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.                                 
Woda zdatna do spożycia.

Za wszelkie utrudnienia
w dostawie wody
Zarząd BWiO S.A. przeprasza

Komunikat z dnia 14.10.2020r.  godzina 14:00

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia informują, że wystąpiło pogorszenie stanu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscowości Opolno Zdrój.

Z przeprowadzonych badań próbek wody wynika, że wystąpiło w niektórych punktach poboru wody przekroczenie parametrów w zakresie mętności i barwy.  Przekroczenie mogło być związane z intensywnym opadem deszczu.

Trwają intensywne procesy  płukania sieci wodociągowej co może spowodować krótkotrwałe przerwy w dostawie wody i jej zmętnienie.

Woda na w/w terenie jest stale badana i będziemy na bieżąco informować o jej jakości.

Do czasu przywrócenia właściwej jakości wody zalecamy przegotować wodę do picia oraz przygotowywania potraw.

Za wszelkie utrudnienia
w dostawie wody
Zarząd BWiO S.A. przeprasza