Ogłoszenie

Ogłoszenie 

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S. A. zatrudni pracownika na stanowisko: 
laborant ds. badania wody i ścieków

Zakres obowiązków:

– wykonywanie badań fizykochemicznych wody i ścieków

– wykonywanie badań mikrobiologicznych wody

– pobieranie próbek do badań

– nadzór nad  wyposażeniem i  pomieszczeniami laboratorium

– sporządzanie dokumentacji z wykonywanych badań

– branie  udziału w badaniach biegłości/ porównaniach międzylaboratoryjnych

Wymagania:

– wykształcenie średnie lub wyższe  o profilu chemicznym,  biologiczny lub ochrona środowiska

– znajomość obsługi sprzętu laboratoryjnego

– umiejętność pracy w zespole