OGŁOSZENIE!

W związku z bezpieczeństwem pracy inkasentów w terenie z dniem 01.03.2020r. zostanie zaprzestane pobieranie gotówki od odbiorców usług. Jedynym sposobem zapłaty bezpośrednio inkasentowi będzie forma bezgotówkowa poprzez terminal.