Od 01 lipca INKASENCI WRACAJĄ DO PRACY

W związku z epidemią COVID-19  na  terenie działania BWiO S.A prowadzenie odczytów stanów wodomierzy od miesiąca marca zostało zawieszone.

Z dniem 01 lipca 2020 roku wznawiamy odczytywanie liczników wody i wystawianie faktur u Odbiorców Usług. Inkasent samodzielnie dokonuje odczytu licznika wody.
Jednak, za każdym razem będzie pytał się Odbiorcy usług  o możliwość wejścia do budynku. W przypadku odmowy poprosi Odbiorcę usług  o dokonanie samodzielnie odczytu .
Wszystkie czynności inkasenta dokonywane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

W czasie kontaktu z Inkasentem prosimy mieszkańców o przekazanie informacji, czy dana osoba jest objęta kwarantanna domową.

Przypominamy, że Faktury można zapłacić:

  1. Za pomocą przelewu
  2. W Kasie siedziby Spółki bez dodatkowych opłat w godzinach od 7:00-11:00 i 12:00- 14:00. Płatność możliwa gotówką  i kartą płatniczą.
  3. Bezpośrednio u Inkasenta za pomocą karty płatniczej. Inkasenci wyposażeni są również w terminale płatnicze.

Apelujemy do mieszkańców o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa.