Nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Informujemy Odbiorców Usług, że z dniem 11 stycznia 2022 wszedł w życie nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.

Regulamin został przyjęty przez Radę Miejską w Bogatyni w dniu 20 grudnia 2021 roku i wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, która miała miejsce 27 grudnia 2021r. Regulamin w formie pliku PDF dostępny jest na naszej stronie internetowej.