Nie-proszeni goście z Wodociągów

Na terenie miasta i gminy Bogatynia codziennie pobierane są próbki wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych w wyznaczonych do tego celu specjalnych punktach. Zdarza się jednak, że w wyniku awarii, płukania sieci itp. sieć wodociągowa może ulec zanieczyszczeniu i należy pobrać próbki wody, w innych miejscach np. w domu u konsumenta.

W takim wypadku może pojawić się w Państwa domach personel laboratorium z Bogatyńskich Wodociągów, z prośbą o umożliwienie pobrania próbek wody przeznaczonej do spożycia. Próbkobiorca będzie zawsze wyposażony w sprzęt do poboru próbek, legitymację z pieczątką firmy, danymi osobowymi i zdjęciem danej osoby oraz będzie posiadał upoważnienie do poboru próbek wystawione przez spółkę Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.

SPRZĘT DO POBORU PRÓBEK

Próbkobiorcy przyjeżdżają na miejsce oznakowanymi samochodami Spółki BWiO. Pobierają do badań zawsze zimną wodę i nigdy nie pobierają żadnych opłat za pobór wody, informację o wynikach pobranej wody można uzyskać bezpośrednio w Laboratorium Badania Wody BWiO tel. (75) 77 33 250. Zainteresowanych zasadami poboru wody (galeria) i wynikami badań wody przeznaczonej do spożycia na terenie MiG Bogatynia (wyniki) zapraszamy na stronę internetową Spółki: www. bwio.pl

Pragniemy również uczulić Państwa na oszustów, którzy ostatnimi czasy pojawili się w naszym powiecie. Jak informuję Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. na terenie Zgorzelca i okolic do domów odbiorców pukają oszuści podszywający się pod pracowników wodociągów. Nakłaniają do podpisania dokumentów na zamontowanie dystrybutorów do wody, za które jak twierdzą zapłacić mają wodociągi. Więcej informacji tu: https://www.zinfo.pl/artykuly/34822?fbclid=IwAR1OXXTEg62EdPWqKr9u0A9d7zBQwEVRXPZY5v39cJXu0JPbd0cwTojDlEE

Źródło: www.bwio.pl

Loading