masowe płatności

W związku z wdrożeniem nowych technologii w rozliczeniach z Odbiorcami usług z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków od sierpnia 2020 r rozpoczynamy wprowadzanie indywidualnych numerów kont bankowych dla swoich Klientów. Ma to na celu usprawnienie ewidencji dokonywanych wpłat, a także zminimalizowanie ryzyka powstawania błędów związanych z identyfikacją płatności, co wpłynie na jakość obsługi klienta i usprawni wzajemną współpracę.

Poniżej stosowane wzory numerów kont bankowych:
CkCk102052266453NNNNNNNNNNNN

Gdzie CkCk to cyfry kontrolne losowo nadane przez bank, a NNNNNNNNNNNN to cyfry zawierające indywidualne dane identyfikujące Klienta (ostatnie  cztery cyfry to numer Odbiorcy, który znajduje się na fakturze).

Klienci, którzy realizują płatności za pomocą zleceń stałych lub korzystają z bankowości elektronicznej z wykorzystaniem przelewów zdefiniowanych, po otrzymaniu korespondencji, powinni dokonać odpowiednich zmian bezpośrednio w bankach prowadzących ich rachunki lub w systemach płatności internetowych.

Dlatego też,  w celu sprawnego i prawidłowego wdrożenia rozwiązania, zwracamy się z prośbą aby Odbiorcy zwrócili szczególną uwagę na indywidualny numer konta bankowego wskazany na fakturze i dokonywali na niego kolejne wpłaty, podając w tytule przelewu pełen numer faktury. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki przy ul Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20 w Bogatyni lub telefonicznie pod nr telefonu 75 77 32 061 wew. 118, +48 603 538 289, a także odwiedzając stronę internetową www.bwio.pl

Loading