Kradzieże infrastruktury elektrycznej BWIO S.A.

Na terenie naszego miasta i gminy Bogatynia coraz częściej dochodzi do kradzieży infrastruktury elektrycznej. W ostatnim czasie stało się to wręcz plagą, która utrudnia prawidłowe funkcjonowanie Bogatyńskim Wodociągom, jak również innym podmiotom, włączając w to osoby prywatne. Złodzieje narażają własne zdrowie, jak i postronnych mieszkańców, pod napięciem wyrywając aparaty i miedziane kable z urządzeń elektrycznych. Kradzione są takie elementy jak transformatory (zasilane niebezpiecznym napięciem 20 000 V), miedziane linki i kable pod napięciem, elementy stalowe i nierdzewne. Wartość kradzionych elementów dla złodzieja na skupie metali kolorowych to zaledwie kilkadziesiąt złotych, natomiast dla właścicieli tych urządzeń, koszty liczone są w tysiącach złotych, nie wspominając o przerwach w dostarczaniu wody i stratach społecznych z tego wynikających.

Zdewastowana stacja transformatorowa po kradzieży 03.12.2019r.
Skradzione złącze kablowo-pomiarowe i szafa automatyki

Przykłady większych kradzieży infrastruktury elektrycznej BWIO S.A. z ostatnich lat:

  1. Kradzież kabli ziemnych Zatonie  – dwukrotnie
  2. Kradzież kabli ziemnych ul. Pocztowa – czterokrotnie – przerwa w dostawie wody
  3. Kradzież transformatora napowietrznego – dwukrotnie – przerwa w dostawie wody
  4. Kradzież kompletnego przyłącza i szafy sterowniczej Kopaczów – przerwa w dostawie wody
  5. Kradzież odcinka kabla 20kV ul. Pocztowa – dwukrotnie – przerwa w dostawie wody
  6. Próba kradzieży i dewastacja stacji transformatorowej ul. Pocztowa
  7. Kradzież agregatu prądotwórczego – możliwa przerwa w dostawie wody