Komunikat

W związku z licznymi zapytaniami oraz oskarżeniami zawartymi na portalach społecznościowych w zakresie wyciekającej wody przy ul Rolniczej 25 w m. Sieniawka, Zarząd Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A informuje:

Instalacja wodociągowa przy ul Rolniczej 25 w m. Sieniawka nie jest własnością Spółki i w żaden sposób nie jest związana z prowadzonymi pracami w zakresie budowy łącznika oraz przyłączy sieci wodociągowej pomiędzy m. Sieniawka a Porajów. Podmiotem władnym do jej usunięcia jest zarządca nieruchomości.

                                                                                                                                            Zarząd Spółki BWiO S.A.