Komunikat – z uwagi na sytuację meteorologiczną mogą wystąpić opóźnienia w realizacji usług związanych z wywozem nieczystości płynnych

KOMUNIKAT

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. informuje, że z uwagi na trudną sytuację meteorologiczną tj. spadek temperatury, obfite opady śniegu i związane z tym oblodzenia mogą wystąpić kilkudniowe opóźnienia w wykonaniu usług związanych z wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Prosimy zleceniodawców usług o niedopuszczanie do przelewania się nieczystości z tych zbiorników i zlecanie usług z odpowiednim wyprzedzeniem.
Jednocześnie przypominamy, że to w gestii zleceniodawców jest zapewnienie swobodnego dojazdu wozu asenizacyjnego do punktu wywozu.

Zarząd BWiO S.A.