Komunikat z dnia 30.04.2024 r. Awaria na SUW Bogatynia

KOMUNIKAT
z dnia 30.04.2024 r.

          Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. informuje, że w dniu 30.04.2024 r. w godzinach przedpołudniowych na Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni wystąpiła awaria zasilania energetycznego. Skutkiem awarii były chwilowe zakłócenia pracy stacji.

W związku z powyższym w dniach 30.04-02.05.2024 r., może wystąpić pogorszenie parametrów jakościowych wody dostarczanej do mieszkańców miasta Bogatynia.

Za wszelkie utrudnienia
w dostawie wody
Zarząd BWiO S.A. przeprasza