Komunikat z dnia 11.09.2019 godzina 15.00

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S. A. informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Kopaczów, może pogorszyć się stan wody przeznaczonej do spożycia. Pojawić może się niewielkie zmętnienie wody oraz widoczne zabarwienie wody, które to zjawisko po spuszczeniu wody, powinno ustąpić.

Komunikat dotyczy wyłącznie miejscowości Kopaczów.

Prace naprawcze polegające na płukaniu sieci będą trwały do dnia 12.09.2019 do godz. 15.00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Technolog Wody
Aleksandra Posłuszna- Szot