Komunikat z dnia 09.05.2020r. godzina 11:00

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. informują, że w uzyskanych wynikach badań bakteriologicznych i fizykochemicznych wody w miejscowości Opolno Zdrój w dniu 08.05.2020r. nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda zdatna do spożycia.

Za wszelkie utrudnienia
w dostawie wody
Zarząd BWiO S.A. przeprasza